Մարդիկ մեզանից ակնկալում են, որ մենք լինենք մեզ նման։ Հարց է առաջանում, թե որտեղից նրանք գիտեն մեզ եւ ինչպէս են ձեւաւորել իրենց պահանջը։

Օրինակ ընկերներիցս մէկը, որը հետաքրքրուած էր աստղագուշակութեամբ, ակնկալում էր, որ մենք համապատասխան լինենք մեր կենդանակերպին։ Դա ինձ հանդիպած ամենա ուղիղ եւ անկեղծ ակնկալիքն էր, որը ունէր յստակ սահմանում եւ անաչառ էր բոլորի համար։

Աւելի անձնաւորուած եւ չսահմանուած ակնկալիքներ սակայն մեզ հանդիպում են ամէն օր։ Ինչպէս եւ աստղագուշակութեան պարագայում, այստեղ էլ մարդիկ ունեն իրենց անձնական համակարգերը, որոնցում ամէն մարդ ունի իր տեղը։

Ըստ էութեան դժուար կը լինէր առանց այդ՝ չխմբաւորելով մարդկանց անհատական յարաբերութիւն կառուցել իւրաքանչիւրի հետ։ Նման խմբեր ունեն սահմանած բոլորը, նոյնիսկ նրանք, ովքեր ճնշուած են դրա արդիւնքում։

Դիցուք, եթե դու ունես կարծրատիպ ծրագրաւորողների մասին, ապա դու քեզ յարմար կը զգաս, եթե քո իմացած բոլոր ծրագրաւորողները իրար նման լինեն (առնուազն այն յատկանիշներով, որոնք դու կարեւոր ես համարում)։

Այսպիսով բոլոր մարդիկ ակնկալում են, որ բոլոր մարդ նման լինի իրենք իրենց այն յատկանիշներով, որոնք ակնկալողի համար կարեւոր են։

Միեւնոյն ժամանակ ոչ ոք չի կարող համապատասխանել բոլորի ակնկալիքներին եւ ընդմիշտ դատապարտուած է անհամապատասխան լինել։