Օրագիր

Գաղտնիութեան Քաղաքականութիւն

Last updated January 26, 2021

WriteFreely֊ն, ծրագիրը որն աշխատեցնում է այս կայքը, ստեղծուած է այնպէս, որ լռելեայն պաշտպանում է քո տուեալների գաղտնիութեան իրաւունքը։

Այն պահում է քո մասին հնարաւորինս քիչ տուեալներ, անգամ գրանցման համար չպահանջելով էլ֊փոստ։ Սակայն, եթէ դու տրամադրես քո էլ֊փոստի հասցէն, այն կպահպանուի մեր շտեմարանում ծածկագրուած տեսքով։ Մենք քո գաղտնաբառին աւելացնում ենք պատահական նիշեր եւ ծածկագրում հեշ ֆունկցիայով։

Մենք մեր սպասարկիչների վրայ պահպանում ենք լոգեր կամ սպասարկիչի կարգավիճակի մասին տուեալներ։ Մենք նաեւ օգտագործում ենք բլիթներ (cookies), քո հաշիւը մուտքագրուած պահելու նպատակով։

Այս ամէնից բացի, կարեւոր է, որ դու վստահես Օրագրի վարչապետին։ Ծրագրակազմը քեզ պաշտպանելու համար կարող է անել միայն այսքանը, սակայն, քո տուեալների պաշտպանուածութիւնը կախուած է տուեալ հանգոյցն աշխատեցնող մարդկանցից։